ALEGEREA este a TA, CARIERA este a TA...

Consilierea în carieră reprezintă forma de asistenţă continuă acordată candidatului în procesul complex de adaptare la mediul schimbător al muncii. Aceasta îl ajută să verifice dacă posedă aptitudinile necesare pentru practicarea cu succes a unei profesii, să işi descopere interesele sau preferinţele pentru o anumită profesie sau pentru o familie de profesii şi să işi evalueze, într-un mod realist, şansele de reuşită.

Activitatea consilierului urmăreşte formarea şi dezvoltarea competenţelor persoanei consiliate în următoarele direcţii:

a autocunoaşterii (ce presupune asimilarea informaţiilor despre sine şi despre sine în relaţia cu ceilalţi reuşind să facă evaluări corecte asupra situaţiilor),

a explorării educaţionale şi ocupaţionale (căutarea şi interpretarea informaţiilor privind traseele educaţionale şi piaţa muncii),

a planificării carierei (relaţionarea dinamică a primelor două etape)

La prima sedinţă de consiliere în carieră scopul principal este clarificarea intereselor individului din punct de vedere profesional şi a istoricului experienţelor sale de lucru. Urmează apoi bateriile de teste la care acesta va fi supus, iar consilierul va realiza interpretarea lor.

Pasul următor este de a cântări împreună opţiunile reale în piaţa muncii. În funcţie de profilul candidatului, consilierul intervine cu direcţii şi idei noi, potrivite situaţiei. Atunci când individul identifică opţiunea cea mai atrăgătoare, vor trece împreună la trasarea planului de carieră şi la formularea corectă a scopurilor pe termen scurt, mediu şi lung.

În cazul în care consilierul consideră că poate avea nevoie de un curs sau de o formare anume care il va ajuta pe candidat în aplicarea pentru acel post, ii va recomanda unde să îl facă, ce presupune şi la ce îl va ajuta mai concret.

Candidatul poate ţine legătura cu consilierul până în momentul în care se clarifică sau işi atinge scopurile pe termen scurt sau mediu.

Dacă te afli într-unul din cazurile enumerate în continuare, poţi participa la un program de consiliere în carieră care te va ajuta să iei o decizie în funcţie de dorinţele şi abilităţile tale:

- întâmpini dificultăţi în a-ţi alcătui CV-ul;

- apropiaţii iţi spun ce liceu/facultate să urmezi şi spre ce ai “înclinaţii” iar tu esti dispus să faci un compromis pentru că nu ai argumente în favoarea ta;

- doreşti să te angajezi pentru prima oară şi nu ştii ce fel de job ţi s-ar potrivi;

- nu ştii de ce nu ai fost luat în considerare, aplicând la un job; - nu reuşeşti să stai mai mult de câteva săptămâni, luni la un loc de muncă.

O sesiune de consiliere în carieră va da rezultate foarte bune când accentul sedinţelor va fi pus pe evaluarea capacităţilor individului, acesta învăţând să identifice singur oportunităţi de lucru şi cel mai important, va fi susţinut şi asistat de un specialist, astfel încât să se poată prezenta cu succes la un interviu ulterior de angajare. De astfel de sedinţe pot beneficia cei care:

- vor să se reorienteze profesional însă nu ştiu dacă ar mai trebui să facă şi altceva decât un curs de specialitate în alt domeniu;

- au fost disponibilizaţi şi nu işi găsesc sub nicio formă un loc de muncă pe domeniul său.

Candidatul beneficiază de un program de consiliere creat special pentru sine, care ţine cont de preferinţele şi interesele sale.

În urma sesiunii de consiliere, candidatul poate să se cunoscă mai bine şi să se accepte mai mult; poate învăţa să folosescă corect tehnicile de căutare a unui loc de muncă, să anticipeze eventualele dificultăţi sau cum să işi configureze un plan de studii şi va realiza că încrederea în sine este de cele mai multe ori un factor decisiv în obţinerea rezultatelor dorite.

Consilierul în carieră aduce clarificări candidatului privind cerinţele job-ului său ideal, acesta având ocazia de a primi o evaluare de specializate, obiectivă a aptitudinilor sale şi va fi ghidat către programe de formare potrivite nevoilor sale în vederea atingerii obiectivelor stabilite de la început.

Ne clădim cariera zi de zi, an dupa an…
4career logo transparent

 

Google Maps

YouTube